Koti steikkaus

Ethereum Steikkaus mitä se tarkoittaa?

Tämä tietopaketti käsittelee kaikkia mahdollisia asioita mitä Ethereumin steikkaaminen voi pitää sisällään.

Luettuasi tämän oppaan tiedät tarkemmin mitä Ethereum steikkaus käytännössä tarkoittaa, ja mitä siinä kannattaa ottaa huomioon. Annamme myös suuntaa antavan arvion siitä miten paljon steikkaamisella on mahdollista tienata. Artikkelin loppuosassa tarkastellaan sitä, onko steikkaaminen järkevää, missä tilanteissa se voi olla hyvä vaihtoehto ja mitä mahdollisia riskejä siihen voi liittyä. 

Olet luultavasti kuullut kryptovaluuttojen louhinnasta, jossa transaktiot vahvistetaan proof-of-work-menetelmällä ja jossa louhijoiden tehtävänä on ratkaista monimutkaisia matemaattisia pulmia tehokkailla tietokoneilla. Johtavat kryptovaluutat ovat saaneet runsaasti kritiikkiä tästä nopeasti kasvavasta energiankulutuksestaan, jonka takia steikkaaminen onkin tärkein vaihtoehto nykyiselle Proof of Workille.

Steikkaus on käytäntö, jossa sijoittajat lukitsevat rahakkeitaan tietyksi ajaksi edistääkseen lohkokejtuverkoston turvallisuutta sekä toimintaa ja siitä he saavat vastineeksi palkkioita koron kaltaisten tuottojen muodossa.

Steikatakseen ethereumiin käyttäjien on tällä hetkellä suotavaa lukita vähintään 32 ETH, ainakin siihen asti, kunnes verkko on päivitetty uuteen standardiin, joka kulkee nimellä Ethereum 2.0. Näitä tokeneita on kuitenkin steikattava kuukausiksi tai jopa vuosiksi ja ne on mahdollista lunastaa vasta päivityksen jälkeen. Edellä mainittu panostuksen vähimmäisosuus voi kuitenkin ylittää useampien Ethereumiin sijoittaneiden omistukset, jonka takia jotkut alustat ovat antaneet käyttäjille mahdollisuuden steikata pienempiä määriä ETH:ta. 

 

Ethereum siirtyi louhimisesta steikkaukseen

Ethereum toimi aiemmin Bitcoinin kaltaisella proof-of-work -mallilla, joka käyttää valtavia määriä sähköä. Valtavan energiankulutuksen lisäksi se on myös aiheuttanut ongelmia huonon skaalautuvuuden ja korkeiden transaktiomaksujen takia.

Ethereumin verkko on tällä hetkellä pahasti ylikuormittunut, joka pakottaa monissa käyttötapauksissa transaktiokustannukset nousemaan jopa kohtuuttoman kalliille tasolle.

Transaktiomaksut ovat ns. kaasukustannuksia ja kyseiset maksut maksetaan Ethereumin virallisen valuutan Etherin (ETH) muodossa. Myös Ethereumin päälle kehitetyt hajautetut sovellukset (DApps) pitävät ethereumin käyttämistä haastavana korkeiden kaasumaksujen vuoksi.

Osana tätä päivitystä steikkausmalli korvaa Ethereumin nykyisen louhintaprosessin ja päivitys eliminoi louhijoiden tarpeen. Steikkaajat tulevat korvaamaan louhijat ja pitämään verkon suojattuna sekä käsittelemään tapahtumia. PoS-lohkoketjussa steikkaus on prosessi, jossa osallistutaan aktiivisesti tapahtuman validiointiin. Kuka tahansa, jolla on vähimmäismäärä kryptovaluuttasaldoa, voi vahvistaa tapahtumat ja ansaita steikkauspalkkioita näillä lohkoketjuilla.

Kuinka Ethereum steikkaus toimii?

Toisin kuin PoW-pohjainen lohkoketju, PoS- käyttöinen lohkoketju niputtaa jokaisen validointikierroksen aikana 32 tapahtumalohkoa, jotka kestävät keskimäärin 6,4 minuuttia. Nämä lohkoniput ovat niin sanottuja ”aikakausia”. Aikakausi katsotaan päättyneeksi, kun lohkoketju lisää kaksi aikakautta sen jälkeen ja sen sisältämät tapahtumat ovat peruuttamattomia. Validointiprosessin tai tunnetummin todistusprosessin aikana Beacon Chain ryhmittele steikkaajat satunnaisesti 128:n ”komiteoiksi” ja kohdistaa heidät tiettyyn sirpalelohkoon. Beacon Chain on prosessi, jossa yksittäiset sirpaleiden tilat sovitetaan yhteen pääketjun kanssa.

Jokaiselle komitealle on määrätty aika ehdottaa uutta lohkoa ja validoida sen sisällä olevat tapahtumat, joita kutsutaan ”slotiksi”. Jokaisella aikakaudella on 32 paikkaa, mikä tarkoittaa, että validointiprosessin suorittamiseen kullakin aikakaudella tarvitaan 32 komitearyhmää.

Kun komitea on määrätty ryhmään, yhdelle ryhmän satunnaiselle jäsenelle myönnetään yksinoikeus ehdottaa uutta liiketoimiryhmää, kun taas loput 127 jäsentä äänestävät ehdotuksesta ja todistavat liiketoimet.

Kun komitean enemmistö on hyväksynyt uuden lohkon, se lisätään lohkoketjuun ja luodaan ns. ”ristilinkki” sen lisäämisen vahvistamiseksi. Vasta tämän jälkeen panostaja, joka valittiin ehdottamaan uutta lohkoa, saa palkkionsa. Lohkon ehdottajilla ja todistajilla on erilaiset palkkiomallit.

Helpottaakseen Ethereumin steikkaamisen ymmärtämistä sitä voi verrata säästötiliin, joka kerryttää korkoa. Parhaimmassa tapauksessa steikkaamisesta ansaitut tuotot ovat paljon korkeammat mitä pankkien tarjoamissa korkotuotoissa. 

Kuinka paljon Ethereumin steikkauksella voi tienata?

ETH 2.0:n palkkioiden laskemiseen käytetään vuositasoisia korkoja ja käänteistä neliöjuurifunktiota. Helpommin selitettynä tämä tarkoittaa sitä, että mitä pienempi steikattujen Ethereumien kokonaismäärä on, sitä pienemmät ovat kunkin vahvistajien palkkiot.

Ei ole olemassa kiinteää korkomäärää sille kuinka paljon Ehreuemin steikkaamisella voi tienata, sillä siihen vaikuttaa osallistuvien validaattoreiden lukumäärä. Jos validaattoreita on vähemmän, protokolla suurentaa steikkaamisesta saatavia ”palkintoja” kannustaakseen useampia osallistumaan siihen.

Tällä hetkellä steikkauksesta saatavat tuotot vaihtelevat 2 % jopa 10 % asti. Jotkut analyytikot ovat povanneet, että tämä luku voi mahdollisesti nousta tätäkin korkeammalle varsinkin tulevan päivityksen myötä. Steikkaamisessa on myös se hyöty, että kun kyseiset kolikot lukitaan pois markkinoilta niin se tarkoittaa tarjonnan pienentymistä ja se johtaa kyseisen valuutan arvonnousuun, jos krypton kysyntä pysyy vähintään yhtä suurena.Tällöin todellinen steikkaamisesta saatava vuosituotto voi olla kymmeniä, ellei jopa satoja prosentteja, koska koron lisäksi holdattavan kryptovaluutan arvo nousee. 

Kuinka Steikkaan Ethereumia?

Steikkaaminen ethereumiin on mahdollista useilla eri tavoilla ja näihin tapoihin paneudumme tarkemmin tässä osiossa.

Kotoa käsin tehty steikkaaminen jossa kehittäjät ja harrastajat steikkaavat verkon terveyteen ja Ethereumin yleiseen hajauttamiseen pitävät tätä tapaa steikkauksen kultaisena standardina. Tässä tapauksessa validointisolmu on täysin itseisännöity eikä avaimia jaeta. Käyttäjä saa steikkaamispalkkiot suoraan protokollalta tapahtumien yhdistämisestä uuteen lohkoon. Kuitenkin yksin kotona steikkaamiseen liittyy myös riskejä, sillä panostettua ETH:ta ei ole mahdollista nostaa vapaasti ja se voi aiheuttaa likviditeettiriskin. Steikkaaja voi saada myös rangaistuksia, jos esimerkiksi solmu putoaa offline-tilaan ja haitallinen toiminta voi johtaa verkosta leikkaamiseen ja/tai pakolliseen poistamiseen.

Ethereumiin steikkaaminen itsenäisesti vaatii 32 ETH:ta ja riittävän tehokkaan laitteiston sekä internet-yhteyden solmun suorittamiseksi. Itse steikkaaja on vastuussa laitteiston asennuksesta ja siitä, että solmu pysyy verkossa 24/7. Kun validointiohjelmisto on ladattu tietokoneelle, tulee sinun lähettää 32 ETH:ta Ethereumin panossopimusosoitteeseen.

Monet ethereum pörssit tarjoavat myös steikkaamista silloin, jos et ole vielä siirtänyt ETH:tasi omaan lompakkoon. Jos olet ostanut ethereumia pörssin kautta, voit ilmoittaa kyseiselle pörssille osallistuvasi panostusohjelmaan. Ethereumiin on mahdollista steikata esimerkiksi Coinbasessa ja muissa kryptovaluuttapörsseissä. Coinbase kuitenkin edellyttää useiden vaiheiden suorittamista mm. henkilöllisyyden varmentamista ennen Ethereumiin steikkaamista. Myös suosittu kryptovaluuttapörssi Binance tarjoaa mahdollisuutta osallistua panostusohjelmaan.

Ethereumin louhinnan loppuessa yhä useammat ihmiset alkavat tutkia steikkaamisen mahdollisuuksia. Tullakseen validoijaksi tai tunnetummin steikkaajaksi pitää verkon osallistujien lukita aikaisemmassa osiossa mainittu määrä ETH:ta lohkoketjuun. Kyseinen summan vastaa yli 50 000 dollaria tämänhetkisillä ETH-hinnoilla. Ethereumiin steikanneet saavat satunnaisesti vastuun tapahtumien validoinnista, uusien lohkoketjujen rakentamisesta ja lohkoketjun yleisen toiminnallisuuden ylläpitämisestä. Vastineeksi ETH:n lukitsemisesta steikkaajat ansaitsevat ETH:n muodossa maksetun tuoton. Kyseinen tuotto voi laskea, jos steikkaaja ei pysty vahvistamaan lohkoa.

Yhteenveto - Onko Ethereumin Steikkaaminen hyvä idea?

Steikkaaminen Ethereumiin voi olla ihanteellinen tapa maksimoida sijoitetun pääoman tuottoa riippumatta siitä pysyykö ethereumin arvo vakaana vai nouseeko se.

Steikkaaminen voi olla kannattavaa varsinkin, jos tarkoituksenasi on holdata Ethereumia pitkällä aikavälillä. Steikkaamisella ansaittu lisätuotto kasvattaa hallussasi olevaa kokonais-ETH:n määrää.

Ethereumiin steikkaaminen ei sovellu kaikille, sillä käytännössä uhraat likviditeettiä ETH:n ollessa lukittuna useita kuukausia.

Suurin riski steikkaamisessa on Ethereumin hinnanmuutos. Esimerkiksi 20 % tuotto voi kuulostaa houkuttelevalta, mutta mietipä jos krypton hinta laskee jopa 50 %. Käytännössä tällöin mahdolliset tuotot ovat kääntyneet tappiollisiksi.

Jotkut steikkausalustat voivat houkutella uusia asiakkaita tarjoamalla korkeita tuottoja. Kuitenkin nämä alustat voivat olla vilpillisellä tai muuten laittomalla tavalla rakennettuja. Tästä syystä on erityisen tärkeää tutustua huolellisesti steikkaamista tarjoaviin alustoihin. Kolikoiden tallettaminen ja sijoittaminen epäluotettavalle alustalle voi johtaa varojen ja palkkioiden menettämiseen.

Kaikki kryptovaluutat mukaan lukien Ethereum ovat epävakaita, korkean riskin sijoituksia, joiden suunta voi muuttua nopeasti.